Політика конфіденційності

Права на обробку даних

Дані, що стосуються ідентифікованих осіб та осіб, яких можна ідентифікувати, можуть бути оброблені після відвіданнями цими особами даного сайту.
Права на таку обробку належать компанії Юропіан Апплайансез Україна, в особі її тимчасового Головного виконавчого директора, юридична адреса компанії: Україна, 02002, Київ, вул. Євгена Сверстюка, 2-А.

Місце виконання обробки даних

Обробка даних, пов'язана з веб-послугами, які надаються на цьому сайті, виконується у головному офісі вище зазначеного правовласника ЛИШЕ технічним персоналом компанії-власника прав, залученим до обробки даних, або особами, які виконують операції періодичної підтримки.
Жодні дані, отримані в результаті надання веб послуг, не підлягають розголошенню або розповсюдженню. Персональні дані користувачів, які замовляють передачу певної інформації або підписуються на інформаційні бюлетені, використовуються лише з метою надання замовленої послуги.

Навігаційні дані

IT системи і програмні процедури, які застосовуються для управління цим сайтом, у ході роботи отримують певні персональні дані, передача яких є невід’ємною частиною обміну інформації у мережі Інтернет.
Ці дані не пов'язуються між собою з метою їх асоціації з ідентифікованими сторонами, але можуть за своїм характером сприяти ідентифікації користувачів внаслідок обробки й асоціації з даними, які належать третім сторонам.
До цієї категорії даних належать IP адреси чи доменні імена комп'ютерів, з яких користувачі підключаються до сайта, адреси у URI (універсальних ресурсних ідентифікаторах) ресурсів, про які надходить запит, час запиту, метод, за допомогою якого запит подається до сервера, розмір файлу, отриманого у відповідь, числовий код, визначаючий стан відповіді, яку надав сервер (готова, помилка, та ін.), та інші параметри операційної системи й IT середовища користувача.

Ці дані використовуються тільки для отримання анонімної статистичної інформації щодо користування цим сайтом, а також для виконання операційних перевірок, та скасовуються негайно після обробки. Дані можуть бути використані для виявлення причетності у випадках підозри про комп'ютерні злочини проти цього сайта.

Дані, які добровільно надаються користувачами

Необов'язкове, відкрите і добровільне відправлення електронних листів на адреси, вказані на цьому сайті, несе за собою отримання електронної адреси відправника, необхідне для надання відповіді на запит, та інших персональних даних, які містяться у листі. Загальна інформація про конфіденційність щодо певних послуг і запитів буде періодично зазначатися або демонструватись на сторінках цього сайту.

Права зацікавлених сторін

Сторони, яких стосуються персональні дані, мають право у будь-який момент отримати підтвердження того, що такі дані існують, дізнатися їхній зміст і походження, перевірити їхню правильність і вимагати доповнити, оновити або виправити такі дані (Стаття 7 Італійського законодавчого декрету № 196/2003).
За вище зазначеним положенням закону, сторони мають право вимагати скасування, переведення в анонімну форму або блокування обробки даних, яка порушує закон, і заперечувати проти обробки персональних даних. Такі вимоги мають бути адресовані Комітету з конфіденційності, розташованому у Україна, 02002, Київ, вул. Євгена Сверстюка, 2-А.


Ці правила конфіденційності можуть підлягати регулярному перегляду, а використання одержаної інформації регулюється правилами конфіденційності, які діють на момент використання. Цей документ, опублікований на http://www.indesit.ua визначає ""Правила конфіденційності"" цього сайта й підлягає оновленню (кожну наступну версію можна переглянути за тією ж адресою)